ÚPLNĚ JINÉ CVIČENÍ: Fascie a membrány (1)

pondělí 16. listopadu 2009

Fascie a membrány (1)

Zakoupil jsem knihu Petra Schwinda, Fascia and membrane technique s podtitulem Manuál pro ucelené léčení systému pojivové tkáně. Pokusím se stručně shrnout a pro mne srozumitelně popsat názor na tuto disciplínu.
V listopadu 2009 jsem se navíc zúčastnil semináře s Mariusem Strydomem na téma "Úvod do Rolfingu". A tak se dá říci, že se pokusím vše popsat z pozice poučeného začátečníka, což určitě pomůže mně a kdyby ještě někomu tak budu rád.
Tak pro začátek Fascie je něco (tvořeno pojivovou tkání), co obaluje jednotlivé svaly, odděluje je a připojuje je ke kostem šlachou a to na blánu (periosteum), kterou jsou kosti pokryty. Světe div se ta kostní blána je opět tvořena pojivovou tkání.
V knize se autor zabývá technikami, kterými působí na vnější a rozdělující vrstvy ve svalovo-kosterním systému, systému orgánů a systému nervovém. Cílem je dosáhnout (mobility) pohyblivosti mezi jednotlivými orgány ošetřované oblasti. Pokud dosáhneme vetší pohyblivosti v jedné oblasti – efekt se dostaví i v jiných oblastech. Pokud se techniky použijí na systém pojivové tkáně, jde vždy o postup, který mění tvar celého organismu. Fascie a membrány jsou prostředkem vzájemného působení mezi jednotlivými systémy (kromě funkce, kterou plní ve svém systému).

Literatura: Petr Schwind, Fascia and membrane technique